استان خراسان رضوی - کلات - لاین نو
۳۴۷۳۳۲۴۷
اخبار و رویدادها
۴آبان

یاد بگیریم که نه بگوییم

تحقیقات در دانشگاه کالیفرنیا نشان میدهد که هر چقدر "نه" گفتن برای کودک سخت تر باشد، احتمال بروز اضطراب و افسردگی در کودک بیشتر می شود وهمه این عوامل باعث کاهش اعتماد به نفس کودک خواهد شد

آخرین اخبار و رویدادها
احترام به طبیعت
1399/10/22 دوشنبه - 19:29:04
ماسک و روزهای بارانی
1399/08/22 پنج شنبه - 09:33:36
شش اشتباه در شستن دست ها
1399/08/18 يكشنبه - 20:42:50